Fixace nákladů na teplo pro domácnosti i firmy nabízí tento spolehlivý zdroj

fixace

Zhruba 15 let trvající období klesajících cen energií je definitivně pryč, domácnosti i podniky si musí zvykat na novou realitu, tj. rostoucí ceny energetických komodit, zvýšené riziko výpadku dodávek energií. Stále však existuje způsob, jak náklady na teplo či teplou vodu nejen „zafixovat“, ale také dokonce snížit. Toto řešení je přitom lidstvu známé již několik dekád…

Geotermální energie byla doposud označována za „ropu 21. století“, s ohledem na aktuální vývoj na trzích s energetickými komoditami pravděpodobně přibude i označení „zemní plyn 21. století“.

Možnosti využití jsou opravdu impozantní

Geotermální energii může dle studií z USA i Evropy využívat k plnému uspokojení své poptávky po teplu a teplé vodě více než 80 % domácností. Zároveň, geotermální energie je již několik let výjimečně zajímavá i pro firmy, které jejím prostřednictvím držely na uzdě své provozní náklady, v letošním roce 150 evropských firem vyzvalo dopisem prezidentku Evropské komise k vytvoření celoevropské strategie využívání geotermální energie.

Ptáte se, čím je geotermální energie tak výjimečná? Mezi její hlavní výhody patří:

- Schopnost efektivního využití k výrobě tepla a teplé vody prostřednictvím tepelných čerpadel, kdy i v dobách podprůměrně vysokých cen energetických komodit tepelná čerpadla země/voda byla nejlevnějším zdrojem tepla a teplé vody.

- Dostupnost ve všech trvale obydlených částech světa, přičemž množství energie ukryté pod povrchem země je prakticky nevyčerpatelné.

- Dostupnost bez ohledu na aktuální povětrnostní podmínky či roční období.

Začněte i vy těžit „poklad“ ukrytý pod povrchem vašeho pozemku

I vy máte pod pozemkem v okolí své nemovitosti řešení rostoucích cen energií. Díky tepelným čerpadlům země/voda se můžete na dlouhá léta zbavit závislosti na vývoji cen na komoditních trzích a dodávkách energetických komodit. Začněte se tedy ještě dnes zajímat o konkrétní výhody, které vám mohou přinést tepelná čerpadla.

 

Zdroj obrázku: Studio Harmony / Shutterstock.com

susenky

 

vypich.cz